مهم ترین نکات مربوط به جایگاه و سکوی داربست

 

کلیه داربستهائی که کارگران بر روی آن کار مینمایند باید دارای اندازه کافی جایگاه کار باشد. هیچ بخشی از جایگاه کار نباید بر روی آجرهای لق، لوله های آب، دودکش و سایر منفعت ها غیر مطمئن و نامناسب قرار گیرد. در ادامه در مطلب مهم ترین نکات مربوط به جایگاه و سکوی داربست با ما همراه …

نوشته <a rel="nofollow" href="http://yekdost.ir/the-most-important-points-about-the-scaffold-and-platform/”>مهم ترین نکات مربوط به جایگاه و سکوی داربست اولین بار در <a rel="nofollow" href="http://yekdost.ir“>سایت تفریحی یک دوست پدیدار شد.

 

نوشته های مشابه

  • نوشته مشابهی یافت نشد