مقام های موسیقی ایران | آشنایی با مقام های موسیقی ایرانی

 

در موسیقی ایرانی گاه به جای گوشه و دستگاه عنوان مقام را می‌نویسند و در برخی مواقع برای موسیقی‌های قوم‌های مختلف لغت مقام را به کار می‌برند و آن‌ها را زیر عنوان موسیقی مقامی دسته بندی می‌کنند. مقام های موسیقی ایران مقام‌ های موسیقی ایرانی از گذشته تا به امروز به دلیل نبودن خط موسیقی تغییرات زیادی …

نوشته <a rel="nofollow" href="https://www.MadRayan.com/musicians-of-iran/”>مقام های موسیقی ایران | آشنایی با مقام های موسیقی ایرانی اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://www.MadRayan.com”>مجله تاپ‌ناز‌ پدیدار شد.

 

نوشته های مشابه

  • نوشته مشابهی یافت نشد